Kamgrad

KAMGRAD - sinonim za kvalitetnu gradnju
U graditeljstvu jedino dugoročna pouzdanost garantira uspjeh i zato već više od tri desetljeća u svaki naš projekt ugrađujemo znanje, iskustvo, vrhunske: materijale i najmodernija tehnološka dostignuća. Rezultat našeg truda su stambene i poslovne građevine najviše kvalitete i godinama stvarano povjere naših kupaca
• Težimo jednostavnosti i usmjereni smo cilju.
• Pokrećemo, usvajamo i živimo primjere.
• Donosimo brze i čvrste odluke.
• Podupiremo preuzimanje rizika.
• Prepoznajemo i nagrađujemo iznimne rezultate.
• Otvoreno komuniciramo i pravodobno dajemo povratne informacije.
• Omogućavamo i potičemo osobni razvoj.


Godinama smo strpljivo gradili i razvijali Kamgrad koji je danas jedna od vodećih domaćih tvrtki u sektoru graditeljstva. Zahvaljujući dugogodišnjem uspješne poslovanju etablirali smo se kao tvrtka koju odlikuju profesionalnost i poštivanje rokova te stručnjaci koji posjeduju tehničko i organizacijsko znanje što je proteklih 18 godina rezultiralo izgradnjom više od 250 objekata te izvođenjem različitih vrsta radova iz segmenta visokogradnje i niskogradnje. To potvrdi i certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001/2008 kojeg je Kamgrad nositelj od svibnja 2010. godine. Također, nositelj je sustava upravljanja zaštite okoliša, ISO 14001:2009, od lipnja 2011. godine.

Sa danom 30.04.2008. godine, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izdaje suglasnost po kojemu nam je odobreno:
• građenje građevina II. skupine zahtjevnosti
• izvođenje pojedinih građevinskih radova na građevinama I., II.,III., IV., skupine zahtjevnosti
• izvođenje manje složenih građevinskih radova na građevinama I., II.,III., IV, skupine zahtjevnosti,
čime je još jednom dokazana naša kvaliteta izvođenja radova. TRADICIJA
Naši počeci sežu u daleku 1979. godinu kada je Dragutin Kamenski osnovao građevinski obrt iz kojeg se 1993. razvio Kamgrad. Od 1994. g. širimo svoje poslovanje izvan granica Republike Hrvatske te je do 2001. tvrtka prisutna kroz svoju podružnicu u Njemačkoj. Danas smo preko najrazličitijih projekata prisutnost u čitavoj Hrvatskoj. Glavninu svojih poslova baziramo na izgradnji poslovnih, prodajnih, proizvodnih i skladišnih te sakralnih objekata za poznate investitore zatim na proizvodnji i prodaji stambenih i poslovnih jedinica za vlastitu prodaju te iznajmljivanju poslovnih prostora.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
Bez potpore i odobravanja zajednice u kojoj djeluje, ne bi bilo ni današnjeg uspjeha tvrtke Kamgrad. Upravo zbog toga se kroz razne programe donacija; i sponzorstava trudimo graditi svijest o potrebi pomaganja i unaprjeđenja zajednice u kojoj djelujemo. Briga za zaposlenike, procesi upravljanja razvojem projektnim rješenjima, upotreba kvalitetnih materijala, načini izvođenja gradnje modernim oblikovanjem unutrašnjeg i vanjskog prostora i upravljanje okolišem u skladu sa svjetskim standardima sastavni su dio Kamgradove poslovne politike i kulture tvrtke. Osnovno pravilo u ostvarenju dugoročnog i uspješnog poslovanja je održavanje strateških odnosa između ključnih kupaca i dobavljača, te zadovoljenje potreba klijenata i pronalaženje najboljeg poslovnog rješenja za svaki konkretni slučaj uz potpuno pridržavanje svih zakonskih i ugovornih obveza.

Upravo u tome leži ključ povjerenja naših kupaca koji su Kamgrad prepoznali kao tvrtku čije ime garantira kvalitetu, pouzdanost i vrhunsku izvedbu svakog projekta.

PROIZVODI I USLUGE
U sklopu svojih djelatnosti, Kamgrad pruža najširi spektar građevinskih usluga poput gradnje poslovnih, prodajnih, proizvodnih, skladišnih, sakralnih i javnih objekata za poznate investitore te stambenih i poslovnih jedinica za vlastitu prodaju i iznajmljivanje.
Pouzdan smo partner u izgradnji stanova i urbanih vila te se našim kupcima uvijek trudimo omogućiti dodatne pogodnosti i vođeni upravo tom idejom, održavamo dobre poslovne odnose s bankama kako bi stambeno kreditiranje bilo dostupnije našim klijentima.
Kako bi svojim kupcima pružila potpunu sigurnost, tvrtka Kamgrad dodatno daje dvogodišnju garanciju na građevinu i deset godina garancije na konstrukciju.

Društvo glavninu svoje poslovne aktivnosti bazira na:
1. izgradnji poslovnih, prodajnih, proizvodnih i skladišnih, sakralnih objekata za poznate investitore,
2. na proizvodnji i prodaji stambenih i poslovnih jedinica za vlastitu prodaju,
3. na iznajmljivanju vlastite dugotrajne imovine.

1. Izgradnja poslovnih, prodajnih, proizvodnih i skladišnih, sakralnih objekata za poznate investitore
Društvo vrlo aktivno sudjeluje na raspisanim natječajima ili pozivima za izvođenje radova, dostavljajući potencijalnim naručiteljima svoje ponude i troske za izvođenje radova. Prilikom odabira Društva kao izvoditelja, vrši se sklapanje ugovora o izvođenju radova. Temeljem ispostavljenih obračunskih mjesečnih privremenih situacija, te okončanih situacija, Društvo ostvaruje i iskazuje svoje prihode.

2. Proizvodnja i prodaja stambenih i poslovnih jedinica za vlastitu prodaju
Društvo putem svoje građevinske operative i u kooperaciji sa kooperantima obavlja izgradnju stambenih i poslovnih jedinica na lokacijama u gradu Zagrebu koje su namijenjene nepoznatim kupcima u vremenu građenja, odnosno za prodaju putem vlastitog prodajnog odjela. Do sada je vrlo uspješno real projekte izgradnje stambenih i poslovnih jedinica na lokacijama Cvjetno naselje, Dobri Dol, Lermanova ulica, Gajnice- faza I i II, Banjavčićeva - Heinz' kompleks 14 urbanih vila na Borčecu, SPO Lanište sa 200 stambenih jedinica.

3. Društvo ostvaruje svoje prihode i na temelju najma vlastitih poslovnih prostora najmoprimcima temeljem sklopljenih dugogodišnjih ugovor najmu. Iznajmljuju se poslovni prostori na sljedećim lokacijama:
• Skladišno distributivni centar Jankomir I i II
• Rezidencijalni objekt na lokaciji Mlinarska
• Poslovni prostorna lokaciji Heinzelova - Banjavčićeva
• Poslovni prostor na lokaciji Magazinska 69

POLITIKA KVALITETA
U cilju unapređivanja i modernizacije poslovanja, podizanja razine sustava upravljanja kvalitetom te osiguranja konkurentnosti, trgovačko društvo Kamgrad d.o.o. kontinuirano ulaže u implementaciju novih tehnologija i poslovnih procesa te se brine za edukaciju i osobno usavršavanje svojih djelatnika. Neprekidno poboljšavanje poslovanja trgovačko društvo Kamgrad d.o.o. drži svojom obvezom, obvezom Uprave kao i svih zaposlenika kako bi se osiguralo d podizanje razine kvalitete.

POSLOVNI POSTUPCI UPRAVLJANJA KVALITETOM
U težnji da uspješnim i transparentnim poslovanjem i kvalitetnim proizvodom zadovolji zahtjeve kupaca, dobavljača, zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana društva Kamgrad d.o.o. izgrađen je, implementiran i dokumentiran sustav upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2000. Sukladnost sustava sa navedenom normom 28.04.2006. potvrdila je ovlaštena certifikacijska ustanova BuerauVeritas, a kontrolni audit proveden je 24.11.2006., te revizija sustava provedena dana 23.04.2007. i 05.05.2008. potvrdili su dosljednost u primjeni sustava. Sa danom 20.05.2010. godine, Kamgrad postaje nositelj sustava ISO 9001:2008. Društvo je u 2011. godini implementiralo sustav upravljanja zaštitom okoliša po normi HRN EN ISO 14001:2009je potvrdila ovlaštena certifikacijska ustanova BureauVeritas u lipnju 2011. godine.

Sustav se temelji na procesnom pristupu. Sustav procesa unutar Društva prikazan je dijagramom na shemi procesa, a sljedovi aktivnosti, odgovarajuće odgovornosti i ovlaštenja za svaki proces navedeni su u ostaloj dokumentaciji na koji se dijagram tijeka poziva.

Svaki od navedenih procesa se nadzire pomoću odgovarajućih zapisa. Na taj način se prikupljaju objektivne informacije o njihovoj učinkovitosti i dobivaju temelji za planiranje mjera za poboljšanje procesa i ukupnog sustava upravljanja kvalitetom.
Za određene procese su razvijeni posebni postupci koji detaljno tumače pojedini proces, dok se za ostale procese način odvijanja može pobliže vidjeti unutar Poslovnika kvalitete. Za izvođenje procesa su definirane značajke procesa za nadziranje realizacije, osiguranje potrebnih resursa, sakupljanje i analiza podataka te metode za poboljšavanje tih procesa. Definirani su i sljedeći dokumenti sustava: Poslovnik kvalitete, Postupci, Statutarni i organizacijski dokumenti (Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama, Organizacija i sistematizacija), Predlošci tipskih ugovora, radne upute, zapisi itd.
O kvaliteti naših usluga svjedoči i naša referentna lista.

Kamgrad SR

Kamgrad RU

Nema video materijala