O nama

par reči o Ruskom poslovnom klubu

Nova strategija poslovanja

Za pozicioniranje na ruskom tržištu, uspostavljanje ili proširenje saradnje, potrebna je nova strategija nastupa i komuniciranja.

Novi načini povezivanja firmi su imperativ uspešnog poslovanja. Upravo zato, koncept saradnje Ruskog poslovnog kluba u Beogradu bazira se na programima na mikro nivou, direktnom marketingu i odnosima firma – firma.

Baza podataka

Raspolažemo bogatom bazom podataka od 300.000 ruskih firmi u Ruskoj Federaciji po regionima: investicionih, trgovinskih i hotelskih lanaca, naftnih i gasnih kompanija, banaka, trgovinskih, proizvodnih, uslužnih i drugih firmi.

U našoj bazi podataka su i ruske firme i predstavništva u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji.

Kontinuirano radimo i na ažuriranju baze podataka ruskih građana vlasnika nekretnina na području Zapadnog Balkana jer oni po broju i kupovnoj snazi predstavljaju posebnu ciljnu grupu i veoma značajan segment tržišta.

Ciljevi

Polazni cilj Ruskog poslovnog kluba je podrška firmama iz Ruske Federacije i regiona Zapadnog Balkana u boljem pozicioniranju na tržištu. Iznalazimo efikasne puteve za uspostavljanje i proširenje saradnje, čime se smanjuju i troškovi istraživanja tržišta. Naš cilj je i da budemo polazno mesto za početak biznisa.

Mi smo svakodnevna informativna podrška poslovnim ljudima, mesto distribucije informacija u oba smera, kao i mesto susreta ponude i potražnje roba, usluga i viših oblika saradnje.

Delatnost

Naša delatnosti bazira se na tri programa:

1. Program usluga preko sajta www.ruskiposlovniklub.rs i www.russianbusinessclub.ru

2. Program direktnog komuniciranja – slanje ponuda i upita na e-mail adrese.

3. Program B2B susreta menadžerskih timova.

Iskustvo

Program aktivnosti Ruskog poslovnog kluba je rezultat dugogodišnjeg iskustva naših stručnjaka od preko 27 godina na promotivnim aktivnostima firmi sa područja Zapadnog Balkana u Ruskoj Federaciji i povezivanju firmi u oba smera.

U našem izvršnom timu su i mladi stručnjaci direktnog marketinga. Povezivanjem iskustva i entuzijazma mladih stručnjaka i uvođenja novih strategija marketinga, imaju za rezultat efikasan tim spreman da odgovori novim izazovima.

Korisnici usluga

1. Ruske firme – investitori, predstavništva i građani – vlasnici nekretnina u Srbiji, Crnoj Gori i regionu.

2. Ruske firme iz Ruske Federacije – investicione firme, trgovinski i hotelski lanci, spoljnotrgovinske, proizvodne i uslužne firme koje posluju ili su zainteresovane za rad sa firmama iz Srbije, Crne Gore i regiona. Korisnici naših usluga mogu biti i firme iz Ukrajine, Belorusije i Kazahstana.

3. Firme iz Srbije, Crne Gore i regiona koje posluju ili su zainteresovane za rad sa ruskim firmama u regionu i u Ruskoj Federaciji.