Terra Istriana


ID: 6

Ponuđač: Terra Istriana

Smješten je na krajnjem sjeverozapadu istarskog poluotoka, na južnom dijelu područja grada Umaga, na lokaciji razgrađene i sanirane Tvornice Cementa Umag udaljene 3 km od središta grada. Planirana je izgradnja u izdvojenom području turističke namjene unutar turističkog razvojnog područja-KRAVLJI RT-T2- nazvan TERRA ISTRIANA, građevinskog obuhvata od 15,10 ha za 2270 ležajeva na k.č.3416; 3417; 3418/1 i 2 K.O. Umag kao i Marine UMAG-KRAVLJI RT do 200 vezova i rekreacijskom zonom cca 100 ha.


O UMAGU

•Umag je slikoviti mediteranski gradić-luka, vrata Hrvatske u Europu, prvo turističko odredište na koje nailazite pri ulasku na sjeverni dio jadranske obale
•Cestovnim i avionskim pravcima odlično je povezan sa svim svjetskim gradovima/metropolama (i svega 50 nautičkih milja udaljen od znamenite Venecije!), a smješten je u turistički atraktivnom zaljevu u kojem se nalazi jedna od najprestižnijih ACI marina s plavom zastavom. Pored marine, na čak 10 plaža Umaga vijori taj međunarodno priznat simbol visoke čistoće mora i obale te uređenosti plaža. More je kristalno čisto i pogodno za kupanje od petog do desetog mjeseca u godini
•Prirodne ljepote, povijest i tradicija starog Grada Umaga i okolnog područja Istre, topla mediteranska klima uz pregršt sunca tijekom većeg dijela godine te visokokvalitetni hoteli, kampovi, apartmanska naselja i bungalovi Umag čine idealnim mjestom za odmor čitave obitelji. Atraktivnosti destinacije pridonose i raznolika cjelogodišnja wellness i sportska ponuda, iznimno cijenjena autohtona gastronomija, ceste vina i maslinanovog ulja. Umag je nadaleko poznat i kao sjedište međunarodnog ATP turnira koji se već uspješno u kontinuitetu održava od 1990. godine. Zaigrajte golf na prvom Golf Championship igralištu sa 18-rupa u Hrvatskoj
•Umag ima izuzetno zanimljivu povijest: još od davnina, otkrili su ga rimski plemići i odlučili prisvojiti kao svoju ljetnu rezidenciju. Sjaj, raskoš i glamur tih vremena preslikava se i danas u venecijanskim kućama kojima obiluje stara umaška jezgra. Sačuvao je dijelove zidina i kula, renesansne i barokne zgrade i crkve, među kojima su najpoznatije župna Crkve uznesenja Marijina i Crkva Sv. Pelegrina.

OPIS PROJEKTA
Naziv projekta: TERRA ISTRIANA UMAG
•Smješten je na krajnjem sjeverozapadu istarskog poluotoka, na južnom dijelu područja grada Umaga, na lokaciji razgrađene i sanirane Tvornice Cementa Umag udaljene 3 km od središta grada
• Planirana je izgradnja u izdvojenom području turističke namjene unutar turističkog razvojnog područja-KRAVLJI RT-T2- nazvan TERRA ISTRIANA, građevinskog obuhvata od 15,10 ha za 2270 ležajeva na k.č.3416; 3417; 3418/1 i 2 K.O. Umag kao i Marine UMAG-KRAVLJI RT do 200 vezova i rekreacijskom zonom cca 100 ha
•Planirani zahvat utemeljen je važećom prostorno planskom dokumentacijom: Prostorni plan Istarske županije (“Službene novine” Istarske županije br. 2/02 i 1/05) te Prostorni plan uređenja Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 3/04 9/04 ispravak), i njegovo usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službene novine Grada Umaga 6/06) kao i IZMIJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA IŽ-Odluka od 21/07/2008., te konačne Odluke Gradskog Vijeća od 15/07/2010. za provedbu ciljanih izmjena i dopuna PPUG i Urbanističkog Plana Uređenja“Terra Istriana“ Službene Novine Grada Umaga br. 07/10
•Predviđeno je ruralno turističko naselje s vilama koje će se prostirati na oko 15 hektara a na preostalih 100 hektara biti će prateći sadržaji: plaže, butici, raznoliki centri sa svom ponudom u suvremenom turizmu a uz marinu do 200 vezova moći će se prihvaćati najveće mega jahte.
•Gosti će za vrijeme boravka moći uživati kao konzumenti zdrave hrane, ali i kao sudionici u ribolovu, spremanju ribe, berbi maslina i sl. uz postojeći životinjski park pun jelena, srna, muflona, ovaca, koza i magaraca.


INFRASTRUKTURA
-Terra Istriana je potpuno infrastrukturno opremljena
-Prema pravovaljanoj građevinskoj dozvoli izvršena je razgradnja svih građevina koje su bile u funkciji proizvodnje u TCU te je ostala sva infrastruktura sa već obračunatim i uplaćenim komunalnim doprinosom razrušenih zgrada volumne površine od 217.759 m3
-PROMET
-Postojeća prometna mreža unutar područja Terra Istriana i danas u potpunosti zadovoljava potrebe stupnja cestovne infrastrukture u kvalitetnom smislu
-Postojeća prometna mreža oslanja se na nerazvrstanu cestu koja se povezuje na županijsku cestu 5002 Granica RH-Umag-Novigrad-Poreč (Ž5002) te na udaljenosti od 27 km nadovezuje na postojeće europske autoceste A-1 SLO i A-4 ITA.

Nema kataloga

Nema video materijala