Pick & Place


ID: 10

Ponuđač: P&P Group

Poslovna politika P&P Grupe se zasniva na principu diversifikacije rizika i fokusirana je na sedam ključnih aktivnosti: - razvoj novih tehnologija u elektronici, avijaciji i pomorstvu; - proizvodnja elektronskih uređaja; - proizvodnja brodova; - čarter jahti i aviona; - razvoj i menadžment nekretnina; - projektovanje i razvoj novih lokacija za izgradnju objekata; - finansijske, logističke i administrativne usluge.


Poslovna politika P&P Grupe se zasniva na principu diversifikacije rizika i fokusirana je na sedam ključnih aktivnosti: - razvoj novih tehnologija u elektronici, avijaciji i pomorstvu; - proizvodnja elektronskih uređaja; - proizvodnja brodova; - čarter jahti i aviona; - razvoj i menadžment nekretnina; - projektovanje i razvoj novih lokacija za izgradnju objekata; - finansijske, logističke i administrativne usluge. P&P Group je pripremio izuzetan investicioni projekat u Portorožu pod nazivom Piran Bay (Slovenija) i projekat u Ankaranu blizu Kopra. Ova dva projekta mogu biti izuzetno interesantna ruskim investicionim firmama. Isti će biti predstavljeni potencijalnim ruskim investitorima preko Ruskog poslovnog kluba.
Organizacija Osnovne vrednosti kojima se rukovodi P&P Group je inovativnost, kreativnost, profesionalnost, motivacija zaposlenih i zaštita životne sredine.

Pick & Place

Nema video materijala