Park invest Jug


ID: 16

Ponuđač: Master Time

Master Time je srpska kompanija čija se poslovna delatnost prodaje satova i luksuzne robe, vrši u maloprodaji, veleprodaji i b2b. Kompanija je osnovana 2012.-te godine, nastala iz velikog sistema gde se kasnije odvojila kao nezavisan poslovni sistem.


PROJEKAT I: Park invest Jug

Lokacija se nalazi na autoputu u okviru

Park invest Jug

Park invest Jug RU

Nema video materijala