Kompark Krnjača


ID: 18

Ponuđač: Master Time

Master Time je srpska kompanija čija se poslovna delatnost prodaje satova i luksuzne robe, vrši u maloprodaji, veleprodaji i b2b. Kompanija je osnovana 2012.-te godine, nastala iz velikog sistema gde se kasnije odvojila kao nezavisan poslovni sistem.


Planirani objekti:
Retail centar, Tržni i poslovni centar, Toy Land, Sport shop, Drive through restoran, Benzinska stanica.

Park invest Jug & Kompark Krnjača RU

Park invest Jug & Kompark Krnjača

Nema video materijala