Vesti

Najaktuelnije iz Ruskog poslovnog kluba

TROX novi član RPK-a

TROX je vodeća kompanija u oblasti razvoja, proizvodnje i prodaje komponenti i sistema za ventilaciju i klimatizaciju prostora.

Zahvaljujući posvećenosti istraživanju TROX je postao lider u inovacijama na ovom polju.

Tehnologija za ljude
"Čovek je merilo, a njegova dobrobit je naš cilj". Od osnivanja kompanije 1951, ovo je bio moto pri donošenju kompanijskih odluka.

Sistemi na jednom mestu
Od pravilne interakcije između svih tehničkih komponenti unutar zgrade zavisi hoće li čitav sistem funkcionisati ili ne. Zato TROX daje mogućnost da sve nabavite na jednom mestu. Klima komore i komponente za klimatizaciju i ventilaciju se idealno međusobno dopunjuju. To rezultira maksimalnom energetskom efikasnošću, pri čemu se napor za koordinisanje tokom različitih stadijuma projekta od projektovanja do ugradnje svodi na minimum.

Perfektan sistem za svaku zgradu
U tesnoj saradnji sa svojim poslovnim partnerima TROX razvija specifične sisteme koji u obzir uzimaju relevantne kriterijume za svaku zgradu i ispunjavaju zahteve njenih korisnika. Ova tesna saradnja je dovela do iznalaženja održivih rešenja koja doprinose poboljšanju dobrobiti ljudi, njihovoj zaštiti, kao i zaštiti životne sredine.