Vesti

Najaktuelnije iz Ruskog poslovnog kluba

Family Medic i Aqua Lab

Sa ponosom predstavljamo Aqua Lab laboratorije i Family Medic poliklinike kao novog člana Ruskog poslovnog kluba.

Family medica je lanac privatnih ordinacija i poliklinika čija je misija da brinu o vašem zdravlju i zdravlju vaših najbližih. Poliklinike i ordinacije trenutno postoje na više od 20 lokacija širom Srbije. Cilj je da se pruže medicinske usluge iz svih oblasti koje će biti dostupne svima – od Severa do Juga Srbije.

Family medica poliklinike i ordinacije pružaju usluge iz oblasti opšte medicine, ginekologije i akušerstva, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, ultrazvučne dijagnostike, sportske medicine, interne medicine i njenih subspecijalističkih grana, terapije bola.

Zavod Aqualab laboratorija osnovan je 2002. godine. Pored biohemijskih i mikrobioloških analiza, tada je to bila prva privatna zdravstvena ustanova koja je dobila dozvolu da radi i genetske analize. Od tada pa sve do današnjeg dana rasla je u jedan veliki sistem koji danas broji preko 100 poslovnih jedinica širom Srbije i Bosne i Hercegovine.

Laboratorije raspolažu sa najsavremenijom laboratorijskom opremom: biohemijskim i hematološkim analizatorima, analizatorima za određivanje tumorskih markera, lekova i hormona, koagulometrima, analizatorima za elektrolite, eliza analizatorima, centrifugama, aparatima za Real TIME PCR, analizator za mikrobiologiju, autoklavima i drugo.